Luotettavaa kuljetuspalvelua yli kymmenen vuoden kokemuksella!

TransEdu

Luotettavaa kuljetuspalvelua vuodesta 2008!

Tran­sE­du on toi­mi­nut pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tois­ta­kym­men­tä vuot­ta pal­vel­len tak­sia­siak­kai­ta kel­lon ympä­ri. Toi­min­tam­me on kas­va­nut vuo­sit­tain, yhden auton yri­tyk­ses­tä on keh­key­ty­nyt yli 20 ajo­neu­von tak­sia­la­ny­ri­tys, joka työl­lis­tää yli 30 kul­jet­ta­jaa. Kalus­tom­me kes­ki-ikä on nuo­ri ja suo­si­mal­la vähä­pääs­töi­siä ajo­neu­vo­ja pyrim­me osal­tam­me panos­ta­maan eko­lo­gi­seen kes­tä­vyy­teen. Tar­joam­me kul­je­tus­pal­ve­lui­ta tak­seil­la, inva­tak­seil­la ja pikkubusseilla.

Meille töihin?

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me jouk­koom­me uusia asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­siä kul­jet­ta­jia. Ollak­se­si meil­le sopi­va työn­te­ki­jä sinul­la tulee olla hen­ki­lö­au­ton ammat­tia­jo­lu­pa tai D1 -ajo­kort­ti, digi­piir­tu­ri­kort­ti sekä ammat­ti­pä­te­vyys. Tämän lisäk­si sinul­la tulee olla kyky työs­ken­nel­lä itse­näi­ses­ti, vas­tuul­li­ses­ti ja asia­kas­ta kun­nioit­ta­vas­ti. Kou­lu­tam­me myös mie­lel­läm­me uusia kul­jet­ta­jia alalle.

Jos kiin­nos­tuit, ota roh­keas­ti yhteyt­tä: toimisto(at)transedu.fi tai jätä avoin hake­mus ohei­sel­la lomakkeella!

Jätä avoin hakemus!

  Yhteystiedot

  Yleiset yhteystiedot:

  toimisto(at)transedu.fi

  09-3158 8808

  Asser Laakso

  Tuotantojohtaja

  asser(at)transedu.fi

  044-542 4204

  Heta Hakku

  Toimistopäällikkö

  heta(at)transedu.fi

  045-7750 3204

  Jarno Westerholm

  Toimitusjohtaja

  jarno(at)transedu.fi

  040-530 1397

  TransEdu Oy

  Kivikonlaita 45
  00940 Helsinki

  Y-tunnus: 2171792-4

  Verkkolaskuosoite:

  Verkkolaskuosoite: 003721717924
  Välittäjän tunnus: 003721291126
  y-tunnus: 2171792-4

  Laskutustiedot:

  TransEdu Oy
  Kivikonlaita 45
  00940 Helsinki

  Sähköpostilaskut suoraan:

  Helsinki.FivaldiReskontra@aallon.fi

  Laskutukseen liittyvät tiedustelut:

  laskutus@transedu.fi